728 x 90 px Banner
تیغه کرکره برقی

تیغه کرکره برقی پروانه ای

  • تیغه پروانه ای

    Article Image
    عرض تیغه ضخامت تیغه وزن هر متری مربع بیشترین عرض قابل استفاده بیشترین ارتفاع قابل استفاده تعداد تیغه در هر متر ارتفاع
    78 میلی متر 1.8 میلی متر 8.5 کیلو گرم 6.5 متر 8 متر 12.8